Anafylaktický šok

Tento stav je akutní alergickou reakcí celého organismu na cizorodou látku, se kterou se postižený již setkal. Příznaky anafylaktického šoku obvykle nastupují do 30 minut od setkání s alergenem, u vnímavých jedinců se však anafylaktický šok může rozvinout již během několika minut nebo dokonce i vteřin a může být i smrtelný.

Při anafylaktické reakci se do krve uvolňují chemické látky, které rozšiřují krevní cévy a zužují dýchací cesty. Krevní tlak prudce klesá a dýchání je narušeno. Jazyk a hrdlo někdy otékají, čímž se zvyšuje riziko hypoxie (nedostatek kyslíku). Objem kyslíku, který se dostane k životně důležitým orgánům, se drasticky snižuje. Výsledkem může být celkové postižení oběhového, dýchacího, zažívacího, kožního a nervového systému.

Mezi možné spouštějící faktory anafylaktického šoku patří:


 • hmyzí jed
 • některé léky podávané opakovaně injekční formou
 • kontakt s určitými materiály (přímým dotykem nebo i vzduchem)
 • konzumace některé potraviny (např. oříšků)

Důležité je, umět anafylaktický šok co nejrychleji rozpoznat, neboť bez zdravotního zásahu může šok končit smrtí.

Příznaky celkové alergické reakce jsou:


 • nevolnost
 • studený pot
 • slabost
 • úzkost
 • dušnost, lapání po dechu
 • kolaps až bezvědomí při poklesu krevního tlaku s příznaky
 • oběhové selhání
 • zrychlený tep srdce
 • zrychlený dech
 • otoky – otok kolem očí, otékání jazyka a hrdla
 • zvracení
 • průjem
 • rozsáhlá vyrážka v podobě červených skvrn
 • mravenčení v končetinách
 • promodrávání končetin

Může se objevit opožděná reakce s horečkou, bolestmi kloubů, zvětšením uzlin, kopřivkami, otoky, zarudnutím, záněty periferních nervů nebo záněty cév.

V případě výše uvedených celkových potíží je nutné postiženému neodkladně aplikovat injekci adrenalinu. Prioritami první pomoci je usnadnit dýchání a minimalizovat šok, dokud nedorazí rychlá lékařská pomoc.

V případě, že pacient již svoje onemocnění zná, je důležité, aby s sebou nosil balíček první pomoci (antihistaminika, autoinjektor s adrenalinem). O svém onemocnění by měl informovat nejen rodinu, ale i přátele, spoluzaměstnance a podobně. Ti mu pak mohou při náhlé reakci postihnout okamžitou pomoc.

Při nepřítomnosti okamžité celkové reakce stačí nejdříve rozkousat 1 - 2 tablety protialergického léku (antihistaminika). Při zhoršování stavu i po léčbě antihistaminiky a známkách celkové alergické reakce je nutné použít autoinjektor (zařízení umožňující pacientovi jednoduchou aplikaci injekční látky sobě samému) s adrenalinem.


Sdílet na: Facebook Linkuj.cz
Přehled komentářů k článku
... doposud nebyl přidán žádný komentář ...