Narození dítěte a paragrafy

Přehled článků v sekci Narození dítěte a paragrafy

Práva a povinnosti související s narozením dítěte - co je nutné zařídit po porodu

Přehled úředních záležitostí a dalších povinností, které je nutné vyřídit po příchodu matky a dítěte domů z porodnice.

Výpočet mateřské - kalkulačka pro výpočet mateřské

Výše PPM je přímo úměrná předchozí mzdě. Jedním z důležitých pojmů nemocenského pojištění je denní vyměřovací základ. Denní vyměřovací základ se stanoví jako podíl součtu hrubých mezd zaměstnance / zaměstnankyně za předchozích 12 kalendářních měsíců a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je v zásadě pro všechny stejný bez ohledu na předchozí příjem a většinou navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (PPM; lidově také označována jako "mateřská"), na kterou má pojištěnec nárok po dobu 28 týdnů.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce.

Rizikové těhotenství - nemocenské dávky a výše mateřské (PPM)

Zda má či nemá těhotná žena nárok na nemocenskou a následně i na mateřskou (PPM) ovlivňuje nejen forma, ale i délka zaměstnání, zda žena pracuje jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) nebo jde dokonce o ženu nezaměstnanou.