Nebezpečí podchlazení a vzniku omrzlin

Poškození chladem vzniká v důsledku snížení teploty organismu, při kterém dochází buď k místnímu poškození (omrzliny), kdy jsou výběžky těla bez dostatečné pokrývky nebo k celkovému prochladnutí (podchlazení). Podchlazení zvyšuje toleranci organismu k zástavě krevního oběhu a snižuje spotřebu kyslíku ve tkáních. Dochází ke zpomalení tepu a dechu až k úplné zástavě.

obrázek ke článku Nebezpečí podchlazení a vzniku omrzlin

Podchlazení


Při podchlazení pociťuje postižený nejprve chlad, následně nastupuje „husí kůže“ a svalový třes. Později se začne projevovat únava, pocit chladu ustupuje a postižený velmi často ztrácí vědomí.

Jak postupovat, pokud u dítěte či dospělého dojde k podchlazení:


 • Přes postiženého přehodíme deku nebo nějaký suchý oděv a dopravíme ho co nejdříve do místnosti o teplotě 20 - 22 °C.
 • Odstraníme vlhký nebo mokrý oděv a zabalíme postiženého do suchého oblečení.
 • U postiženého provádíme lehké masáže končetin a pozvolné pohyby.
 • Je-li to možné, připravíme postiženému vodní koupel o teplotě 35 – 37°C na dobu půl až jedné hodiny. V opačném případě můžeme použít teplé obklady na končetiny a trup.
 • Podáváme teplé oslazené nápoje (čaj), nikdy nedáváme alkohol.

Je-li postižený v bezvědomí (tělesná teplota pod 34°C):


 • Zabráníme působení chladu, postiženého zabalíme do teplých přikrývek.
 • Nesnažíme se postiženého uměle zahřívat (koupel, obklady,..).
 • Vystříháme se prudkým pohybům s jeho tělem.
 • Nepodáváme postiženému žádné léky ani tekutiny.
 • Sledujeme dýchání a puls.
 • Přivoláme co nejrychleji odbornou lékařskou pomoc!

Dojde-li k zástavě dechu a oběhu nezahříváme postiženého a ihned zahájíme oživování. Díky působení chladu může být oživování úspěšné i po delší době. Jsou popsány případy úspěšného zotavení i po 70 minutách zástavy životních funkcí a následné dvouhodinové resuscitaci.

Omrzliny


Omrzliny nejčastěji postihují výběžky těla, které trpí v chladném počasí nedostatečným prokrvením (chodidla, prsty na rukou a u nohou, nos, uši). Ve chvíli, kdy kůže začíná mrznout, je cítit lehké svědění a píchání, později omrzlé části znecitliví.

Omrzliny se dělí na tři stupně podle hloubky poškození, ale přesněji identifikovatelné jsou až po rozmrznutí.

Omrzliny dělíme na:


 • 1. stupeň – projevuje se zblednutím až modrofialovým zabarvením kůže, pocitem zábnutí a svírání, postižené místo bolí. Tato omrzlina nevyžaduje odbornou péči, vhodné je však natřít postižená místa regeneračním krémem.
 • 2. stupeň – kůže je bílá až šedá, vznikají drobné puchýře až otoky. Vyžaduje podání léků proti krevnímu srážení, jinak se bude omrzlina zhoršovat. Omrzlá místa je vhodné sterilně přikrýt a postiženého dopravit k lékaři.
 • 3. stupeň – jde většinou o technický úraz (pokropení sněhovým hasicím přístrojem, úraz tekutým dusíkem), než o úraz způsobený počasím. Kůže je voskově bledá a napjatá, necitlivá, hrozí odumírání tkáně. Omrzliny je nutné přikrýt sterilním obvazem a okamžitě přivolat lékařskou pomoc.

První pomoc při omrzlinách v terénu:


 • Nikdy netřeme postižené místo sněhem či oblečením.
 • Postižená místa můžeme u omrzlin 1. stupně jemně mnout a masírovat, nikoliv však třít.
 • U těžších omrznutí se vyvarujeme jakéhokoliv tření a masáží, vzniklé puchýřky nepropichujeme ani nestrháváme.
 • Mrznoucí část těla zabalíme do suchého oblečení.
 • Pokud je to možné, přiložíme omrzlou plochu na teplou část těla (břicho, hrudník) postiženého nebo někoho jiného.
 • Postiženého co nejrychleji dopravíme do vytopené budovy. Pokud to není možné, přivoláme rychlou pomoc.

První pomoc při omrzlinách, kdy je možné dopravit postiženého do obydlí:


 • Omrzlou část můžeme pozvolna a opatrně ohřívat ve vodní lázni od vlažné (i ta bude pacienta pálit) až po teplou.
 • Jakmile se objeví náznak puchýře, okamžitě ponořenou část vyndáme. Tkáň se musí rozehřát zevnitř přitékající krví.
 • Omrzliny sterilně kryjeme obvazem a zabalíme do suchých a teplých oděvů.
 • Zavoláme lékařskou pomoc.

Každou omrzlinu by měl vždy zhodnotit lékař. Velmi nebezpečná jsou opakovaná omrznutí.


Sdílet na: Facebook Linkuj.cz Jagg.cz
Přehled komentářů k článku
... doposud nebyl přidán žádný komentář ...