Demence (stařecká demence)

Riziko vzniku demence roste s přibývajícím věkem, proto bývá onemocnění někdy označováno jako stařecká demence. Jedná se o duševní onemocnění, při kterém v důsledku některých dějů v mozku dochází k poruchám v centrech paměti a k oslabování intelektu.

V kritickém věku (od 60 let výše) je nutné udržovat neustálou psychickou a fyzickou aktivitu. Vhodné je cvičit mozek (luštit křížovky, počítat příklady, číst knihy, hrát společenské hry), ale i komunikovat s okolím, jezdit na kole, navštěvovat kino a divadlo, zajímat se o veškeré dění kolem sebe. Naopak sledování televize nemá pozitivní vliv na možnou ztrátu paměti. Důležitá je i konzumace potravin, které obsahují látky, jež zabraňují vzniku demence a podporují mozkovou činnost (např. omega-3 nenasycené mastné kyseliny). Podle výzkumu australských badatelů je pravděpodobnost vývinu demence u starších lidí, kteří popíjejí malé až mírné množství alkoholu menší, než u abstinentů.

Nejčastěji jsou demencí postiženi lidé starší 60 let. V tomto věku bývá demence spojována zejména s Alzheimerovou chorobou (u cca 60 % postižených), a Parkinsonovou chorobou. K demenci může vést i nedostatečné okysličování mozku, nebo k ní může dojít po často opakovaných infarktech myokardu.

Náchylnější k postižení demencí jsou lidé trpící onemocněním, které přispívá k poruše nervového systému a mění genetický kód našich mozkových buněk (AIDS, syfilis, mozkové nádory atd.). U těchto lidí se většinou demence začne projevovat po dosažení 50 let a je pouze druhotným znakem jiného zdravotního problému.

Onemocnění se může objevit již v dětském věku, ale v dnešní době je tento případ spíše raritou.

Mezi hlavní příznaky demence patří:


  • Vypadávání paměti - jako první odumírají buňky krátkodobého paměťového centra. Postižený si tak není schopen vybavit, co v poslední době dělal, s kým mluvil apod..
  • Postižení centra dlouhodobé paměti - s postupem onemocnění.
  • Porucha racionálního myšlení - problémy se správným úsudkem, nemocný těžko hodnotí danou situaci, chybí časoprostorové vnímání. Může se stát, že postižený demencí začne bloudit v místech, která dříve důvěrně znal, ztrácí pojem, kde se momentálně nachází, chybí pojem o čase.
  • Změny v emoční hladině - často se objevuje náladovost, agresivita, střídá se euforie, deprese či apatičnost. Lidé s demencí bývají unavení a ospalí, pomalu reagují na podněty nebo na ně dokonce nereagují vůbec.
  • Porušování společenských konvencí - na základě ztráty určitých zábran. Projevují se vlastnosti jako je zlomyslnost, sobeckost, vymýšlení si či lhaní, nepřijatelné chování na veřejnosti.
  • Porucha koordinace - vzhledem k porušování center a spojů v mozku může onemocnění ovlivňovat schopnost správného pohybu a koordinace. Nemocní mohou mít potíže s udržením rovnováhy a některé běžné úkony pro ně mohou být velmi obtížné.

Onemocnění demencí představuje v současné době veliký problém. Tím, jak se prodlužuje lidský věk, přibývá kandidátů na toto onemocnění.

Neléčená demence již od samého začátku pacienty ohrožuje a postupně je i společensky izoluje. Péče o seniory s demencí je pro jejich rodiny namáhavá a hlavně hodně psychicky náročná.

Pokud nemocný s demencí vyžaduje péči a dohled po 24 hodin, je nutné jej umístit do psychiatrické léčebny, kde je mu poskytnuta potřebná péče a léčba.

Bohužel i v dnešní moderní době se toto onemocnění nedá zcela vyléčit. Pouze v některých stádiích onemocnění (v lehkém a středním), lze příznaky a rychlost postupu nemoci zpomalit.

Budete-li mít o někom z rodiny pochybnosti, zda je mentálně zcela v pořádku, rozhodně návštěvu lékaře dlouho neodkládejte!


Sdílet na: Facebook Linkuj.cz Jagg.cz
Přehled komentářů k článku
... doposud nebyl přidán žádný komentář ...